Histrorie SDH Nové Hrady

Sbor dobrovolných hasičů jako spolek byl na Nových Hradech založen v květnu 1874. Tento spolek měl po založení 90 členů, 82 přispívajících členů německé národnosti různých profesí (pekaři, úředníci, tovariši, četníci atd.). Hasičský dům se nacházel u hradního příkopu hradu Nové Hrady na místě, kde dnes stojí cukrárna.

Sbor jako společenská organizace má v současné době 38 členů, z toho 4 ženy a dva oddíly mladých hasičů (děti od 1. po 9. třídu). Po roce 1990 navázal přátelskou spolupráci se sbory v sousedním Rakousku a to s FF Weitra, FF Heinrichs, FF Phyrabruck. V nedávné době navázáno přátelství s chorvatskými hasiči (Vastrogasci) v známém letovisku Baška na ostrově Krk. Členové sboru pořádají různé společenské akce (oslavy výročí, plesy, atd.).
V roce 1998 byla otevřena po celkové rekonstrukci stávající stanice nákladem 6 milionů korun financovaná městem, která již splňuje požadavky dnešní doby. V objektu jsou 3 garážová stání, sklad PHM, sklad hadic, sklad Protiplyn, dílna, myčka hadic a 15 m věž na sušení hadic, v mezipatře ústředna se základnovou radiostanicí, výpočetní technikou se svolávacím zařízením (zásahy, schůze, brigády) a jiné zařízení ke komunikaci s ostatními složkami IZS okresu České Budějovice. V horním patře WC, kuchyňka, šatny muži, ženy se sprchami a klubovna pro spolkovou činnost. Stanice je bezobslužná, pouze v případě zásahu jsou na ústředně spojařky. Jednotka je nyní zařazena v kategorii JPO 3, tedy jednotka s výjezdem do 10 minut od vyhlášení poplachu. 

Historie projektu

Tento projekt vznikl ve snaze nastínit veřejnosti počínání SDH, informovat o našem nasazení proti přírodním živlům, o práci s dětmi, o našich schůzích, soutěžích, atd.

Hlavně proto, aby veřejnost věděla, jak doopravdy fungujeme.

Kontakt

Velitel jednotky

725 918 677

© 2016 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode