Branný den mladých hasičů

02.09.2017 16:17

SOPTÍCI informují

 Tak jako v loňském roce jsme i letos ve dnech 12-13.8. pro naše Soptíky přichystali prázdninovou akci s názvem Branný den mladých hasičů. Celá akce se odehrávala na Nových Hradech. V prostorách bývalé Roty měli Soptíci možnost projít školení a poté praktickou zkouškou na témata zaměřená: Obsluha lanového navijáku – odstranění překážky z jakéhokoliv terénu, likvidace hmyzu – práce v obleku Sršeň / použití vysavače na hmyz, použití dýchacích přístrojů – popis a kontrola přístroje/použití masky a zkouška její těsnosti + ustrojení v obleku pro zásah, vyhledání osob v zakouřených prostorách nebo s nízkou viditelností – postup při vyhledávání/použití technik pro vyproštění zachraňované osoby, správné použití ručních hasících přístrojů – práškový/vodní RHP + likvidace požáru, použití a popis požárních proudnic (výbava zásahových automobilů) - použití vysokotlakého proudu + požárního děla, vše se zavodněním, použití zvedacího vaku – simulace a zkouška zvedání těžkých a špatně dostupných překážek. No, a aby bylo na všechny tyto aktivity dostatek sil tak jsme si zašli na oběd do hotelu Máj. Zakončení sobotního dne patřilo střelnici u Zevlova Mlýna, kde naši Soptíci předvedli s velkou noblesou jací jsou střelci (střelba je jednou z disciplín Branného závodu MH). Po střelbě došlo na pečení vuřtíků a klobásek. Závěrem byl noční pochod na základnu (Hasičskou Zbrojnici), kde Soptíci přespali do druhého dne. Osobně bych celou akci hodnotil jakou velmi vydařenou a to nejen připraveným programem a zapojením Soptíků, ale také z pohledu zpětné vazby našich Soptíků, kteří se dotazovali, kdy bude další akce J.

Závěrem poděkování – rodičům našich Soptíků za projevenou důvěru, paní Aleně Kedrušové řiditelce Technických Služeb Nových Hradů za poskytnutí zázemí, Městu Nové Hrady za finanční podporu, střeleckému klubu (AVZO Nové Hrady) za bezplatný pronájem střelnice a jejího využití, střeleckému dozoru – Lubošovi Blafkovi, Pavlovi Fritzovi, Hubertovi Ottenschlegrovi a Josefovi Dekretovi. Poslední dík patří všem členům našeho sboru SDH, kteří se podíleli na přípravě a hladkém průběhu Branného dne, bez jejich pomoci by nebylo možné takto velkou akci uskutečnit …. Dámo a pánové DĚKUJI.

Vedoucí mládeže SDH Radek Homolka

Zpět

Kontakt

Velitel jednotky

725 918 677

© 2016 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode